ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ : 08045804847
anishvorap@yahoo.com
46mm Plastic Seal Caps

46mm Plastic Seal Caps

ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು:

 • ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್
 • ವಸ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
 • ವಿಧ ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
 • Click to view more
X

46mm ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ

 • 20000
 • ಪೀಸ್/ಪೀಸಸ್
 • ಪೀಸ್/ಪೀಸಸ್

46mm ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಶೇಷಣಗಳು

 • ಸ್ಕ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್
 • ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
 • ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್

46mm ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಹಿತಿ

 • 1000 ವಾರಕ್ಕೆ
 • 1 ವಾರ
 • ಅಖಿಲ ಭಾರತ

ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು

46mm ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್
ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

Plastic Seal Cap ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುBack to top