మాకు కాల్ చేయండి : 08045804847
anishvorap@yahoo.com
46mm Plastic Seal Caps

46mm Plastic Seal Caps

వస్తువు యొక్క వివరాలు:

 • ఉత్పత్తి రకం ప్లాస్టిక్ సీల్ క్యాప్స్
 • మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్
 • రకం స్క్రూ క్యాప్
 • Click to view more
X

46mm ప్లాస్టిక్ సీల్ కాప్స్ ధర మరియు పరిమాణం

 • పీస్/ముక్కలు
 • 20000
 • పీస్/ముక్కలు

46mm ప్లాస్టిక్ సీల్ కాప్స్ ఉత్పత్తి లక్షణాలు

 • స్క్రూ క్యాప్
 • ప్లాస్టిక్
 • ప్లాస్టిక్ సీల్ క్యాప్స్

46mm ప్లాస్టిక్ సీల్ కాప్స్ వాణిజ్య సమాచారం

 • 1000 వారానికి
 • 1 వారం
 • ఆల్ ఇండియా

వస్తువు యొక్క వివరాలు

46mm ప్లాస్టిక్ సీల్ క్యాప్స్
కొనుగోలు అవసరాల వివరాలను నమోదు చేయండి
ఇమెయిల్ ID
మొబైల్ నెం.

Plastic Seal Cap లో ఇతర ఉత్పత్తులుBack to top