మాకు కాల్ చేయండి : 08045804847
anishvorap@yahoo.com
Plastic Inner Plug

Plastic Inner Plug

వస్తువు యొక్క వివరాలు:

 • ఉత్పత్తి రకం ప్లాస్టిక్ ప్లగ్స్
 • మెటీరియల్ ప్లాస్టిక్
 • రంగు పారదర్శకం
 • Click to view more
X

ప్లాస్టిక్ ఇన్నర్ ప్లగ్ ధర మరియు పరిమాణం

 • 20000
 • పీస్/ముక్కలు
 • పీస్/ముక్కలు

ప్లాస్టిక్ ఇన్నర్ ప్లగ్ ఉత్పత్తి లక్షణాలు

 • ప్లాస్టిక్ ప్లగ్స్
 • పారదర్శకం
 • ప్లాస్టిక్

ప్లాస్టిక్ ఇన్నర్ ప్లగ్ వాణిజ్య సమాచారం

 • 1000 వారానికి
 • 1 వారం
 • ఆల్ ఇండియా

వస్తువు యొక్క వివరాలు

ప్లాస్టిక్ ఇన్నర్ ప్లగ్
కొనుగోలు అవసరాల వివరాలను నమోదు చేయండి
ఇమెయిల్ ID
మొబైల్ నెం.

Plastic Seal Cap లో ఇతర ఉత్పత్తులుBack to top