మాకు కాల్ చేయండి : 08045804847
anishvorap@yahoo.com
38MM 3 Start With Tamper Evident Ring

38MM 3 Start With Tamper Evident Ring

వస్తువు యొక్క వివరాలు:

 • రకం Caps
 • మెటీరియల్ Plastic
 • షేపింగ్ మోడ్ Round
 • కాఠిన్యం
 • Click to view more
X

38MM 3 ట్యాంపర్ ఎవిడెంట్ రింగ్తో ప్రారంభించండి ధర మరియు పరిమాణం

 • 100000

38MM 3 ట్యాంపర్ ఎవిడెంట్ రింగ్తో ప్రారంభించండి ఉత్పత్తి లక్షణాలు

 • Plastic
 • Caps
 • Round

38MM 3 ట్యాంపర్ ఎవిడెంట్ రింగ్తో ప్రారంభించండి వాణిజ్య సమాచారం

 • 1000 వారానికి
 • 1 వారం

వస్తువు యొక్క వివరాలు

38MM 3 ట్యాంపర్ ఎవిడెంట్ రింగ్‌తో ప్రారంభించండి
కొనుగోలు అవసరాల వివరాలను నమోదు చేయండి
ఇమెయిల్ ID
మొబైల్ నెం.

Plastic Bottle Cap లో ఇతర ఉత్పత్తులుBack to top