మాకు కాల్ చేయండి : 08045804847
anishvorap@yahoo.com
38MM 3 Start Bottle Caps

38MM 3 Start Bottle Caps

వస్తువు యొక్క వివరాలు:

 • రకం Caps
 • మెటీరియల్ Plastic
 • షేపింగ్ మోడ్ Round
 • కాఠిన్యం
 • Click to view more
X

38MM 3 స్టార్ట్ బాటిల్ క్యాప్స్ ధర మరియు పరిమాణం

 • 100000

38MM 3 స్టార్ట్ బాటిల్ క్యాప్స్ ఉత్పత్తి లక్షణాలు

 • Round
 • Plastic
 • Caps

38MM 3 స్టార్ట్ బాటిల్ క్యాప్స్ వాణిజ్య సమాచారం

 • 100 వారానికి
 • 1 వారం
 • ఆల్ ఇండియా

వస్తువు యొక్క వివరాలు

38MM 3 స్టార్ట్ బాటిల్ క్యాప్స్
కొనుగోలు అవసరాల వివరాలను నమోదు చేయండి
ఇమెయిల్ ID
మొబైల్ నెం.

Plastic Bottle Cap లో ఇతర ఉత్పత్తులుBack to top