ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ : +919820043512
anishvorap@yahoo.com

പ്രീമിയം ഗ്രേഡ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും നവീകരിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കോംബ് ക്യാപ് ബോട്ടിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കുപ്പി നല്ലവരായ ഹെയർ ഓയിലുകൾ, ഷാംപൂകൾ, മുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് മരുന്നുകൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞത് മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തലയോട്ടിക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ലളിതമാക്കുന്നു. കോംബ് ക്യാപ് ബോട്ടിൽ നിലവിൽ കോംബ് ആപ്ലിക്കേറ്റർ ക്യാപ്, 20 എംഎം കോമ്പ് ആപ്ലിക്കേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ശ്രേണികളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് റിസോഴ്സ് കാര്യക്ഷമമായ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, അത് കൂടുതൽ പ്രവേശനക്ഷമത നൽകുന്നു. ഉയർന്ന പ്രവർത്തനവും മികച്ച മോടിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ കുപ്പി വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾക്ക് കീഴിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. ഈ കുപ്പി വളരെ ഫലപ്രദവും ഉപയോഗിക്കാൻ സാമ്പത്തികവുമാണ്.

Product Image (36)

ചീപ്പ് അപ്പ്ലിചതൊര് ക്യാപ്

വില: INR/ഭാഗം
 • വിതരണ ശേഷി:
 • ഡെലിവറി സമയം:1 ആഴ്ച
 • ഉപയോഗം:കുപ്പികൾ
 • മെറ്റീരിയൽ:പ്ലാസ്റ്റിക്
 • നിറം:പച്ച
 • തരം:മറ്റുള്ളവ, ചീപ്പ്
Product Image (35)

20 എംഎം ചീപ്പ് ആപ്ലിക്കേറ്റർ

വില: INR/ഭാഗം
 • വിതരണ ശേഷി:
 • ഡെലിവറി സമയം:1 ആഴ്ച
 • ഉപയോഗം:കുപ്പികൾ
 • നിറം:പച്ച
 • മെറ്റീരിയൽ:പ്ലാസ്റ്റിക്
 • തരം:മറ്റുള്ളവ, ചീപ്പ്
X


Back to top