ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ : 08045804847
anishvorap@yahoo.com
38MM Flip Top Cap Tablet Container

38MM Flip Top Cap Tablet Container

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം:

 • മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക്
 • തരം ഫ്ലിപ്പ്ചെയ്യുക ടോപ്പ് ക്യാപ്
 • ഉപയോഗം ജാറുകൾ
 • നിറം വെള്ള
 • Click to view more
X

38 എംഎം ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ് ടാബ്ലെറ്റ് കണ്ടെയ്നർ വിലയും അളവും

 • .20000
 • ഭാഗം/ഭാഗങ്ങൾ
 • ഭാഗം/ഭാഗങ്ങൾ

38 എംഎം ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ് ടാബ്ലെറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ

 • ഫ്ലിപ്പ്ചെയ്യുക ടോപ്പ് ക്യാപ്
 • വെള്ള
 • ജാറുകൾ
 • പ്ലാസ്റ്റിക്

38 എംഎം ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ് ടാബ്ലെറ്റ് കണ്ടെയ്നർ വ്യാപാര വിവരങ്ങൾ

 • 100000 ആഴ്ചയിൽ
 • 1 ആഴ്ച

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം

38 എംഎം ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ് ടാബ്‌ലെറ്റ് കണ്ടെയ്‌നർ
വാങ്ങൽ ആവശ്യകത വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക
ഇ - മെയിൽ ഐഡി
മൊബൈൽ നമ്പർ.

Flip Top Caps മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾBack to top