ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ : 08045804847
anishvorap@yahoo.com
45MM 3 Start With Tamper Evident Ring

45MM 3 Start With Tamper Evident Ring

ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು:

 • ವಿಧ Caps
 • ವಸ್ತು Plastic
 • ಶೇಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ Round
 • ಗಡಸುತನ
 • Click to view more
X

45 ಎಂಎಂ 3 ವಿರೂಪ ಎವಿಡೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ

 • 100000

45 ಎಂಎಂ 3 ವಿರೂಪ ಎವಿಡೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿಶೇಷಣಗಳು

 • Round
 • Plastic
 • Caps

45 ಎಂಎಂ 3 ವಿರೂಪ ಎವಿಡೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಹಿತಿ

 • 1000 ವಾರಕ್ಕೆ
 • 1 ವಾರ
 • ಅಖಿಲ ಭಾರತ

ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು

45MM 3 ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

Plastic Bottle Cap ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುBack to top